Hogyan válassz szabad (szoftver) licencet? – 1. rész

szabad kulturális munka logó
Az oldal szellemiségéhez kapcsolódóan az eheti cikkünkben a szabad licencek témakörét járjuk be. Röviden szót ejtünk az alapokról, majd a konkrét licencekről és az egymással való kompatibilitásukról.
A következő részben pedig a tervek szerint a fontosabb szabad licencek tulajdonságait és egymással való kompatibilitásukat nézzük majd meg.

Röviden a licencekről

A licenc engedély valaminek a használatára. Szerzői jog pedig azt biztosítja, hogy a szerző rendelkezik a műve kizárólagos tulajdonjogával, tehát terjesztheti, másolhatja stb. A szerző egyes esetekben engedélyt ad rá, hogy mások is megtehessék ezt, ekkor licencszerződés keretében rögzítésre kerülnek a feltételek. Ebben az esetben a szerző marad a mű tulajdonosa, ám bizonyos feltételek mellett mások is felhasználhatják azt.

Szoftver licencek

copyright logó

Zárt licencek

Zárt licenc esetén a szerzői jog tulajdonosa, a program fejlesztője megtart magának minden jogot a mű terjesztésére, másolására, módosítására vonatkozóan. A felhasználónak csupán a szoftver futtatását engedélyezi, feltételek mellett és akár licencdíj ellenében. Tehát a felhasználó számára minden egyéb tevékenységet tiltanak, így a terjesztést, a visszafejtést és a módosítást.

GNU logó

Szabad licencek

A szabad licencek a zárt licencekkel ellentétben biztosítják a mű szabadon felhasználhatóságát. Szabad licenc esetén a felhasználó jelentős korlátozás nélkül futtathatja, tanulmányozhatja, lemásolhatja, módosíthatja, terjesztheti a szoftvert és a forráskódot, sőt, a módosított művet is tovább terjesztheti.

Szabad kulturális művek/Négy szabadság

Egy licenc, illetve egy mű (szoftver) akkor minősül szabadnak, ha az alábbi szabadságok teljesülnek:

 • 0. szabadság: a mű felhasználásának szabadsága
 • 1. szabadság: a mű megismerésének szabadsága, a forrás elérése
 • 2. szabadság: a mű másolásának és terjesztésének szabadsága
 • 3. szabadság: a mű módosításának szabadsága és a módosított mű terjesztésének szabadsága, vagyis a származékos művek készítésének szabadsága

A szabad licencek csoportosítása

A szabad licenceket az alábbi csoportokra lehet bontani:

 • közkincs
 • BSD-jellegű licencek
 • copyleft licencek

közkincs logó

Közkincs

Azok a művek minősülnek közkincsnek, amelyek használatára vonatkozóan a szerzői jog nem ír elő korlátozásokat, azokat közkincsnek nyilvánította vagy a szerzői oltalmi idejük lejárt.

Amennyiben közkinccsé szeretnéd tenni valamely művedet, választhatod a Creative Commons 0 licencét, ami azt jelenti, hogy a műhöz kapcsoló szerzői jogaidról lemondasz. A CC0 tehát azt jelenti, hogy semmilyen jog nincs fenntartva (No Rights Reserved).

Creative Commons 0 logó
A CC0-áról a Creative Commons oldalán olvashatsz többet magyarul.

Amennyiben nem a saját művedről van szó, viszont tudod róla, hogy már nem áll semmilyen szerzői jogvédelem alatt, használhatod a Közkincs megjelölést (Public Domain Mark). Ezzel segíthetsz könnyebben megtalálhatóvá tenni az adott művet. Ez olyan művekre vonatkozik, amelyek régiek és mentesek a szerzői jogi korlátozásoktól vagy a szerzőnek lejárt a műre vonatkozó szerzői joga. Ez Magyarországon a szerző halálát követő január utáni 70. év. Viszont nem célszerű olyan műveket ellátni ezzel a jelöléssel, amelyre a világon máshol még él a szerzői jog.

A Közkincs megjelölésről Creative Commons oldalán olvashatsz többet magyarul.

BSD-jellegű licencek

BSD licenc esetén a mű szerzője csupán annyiban ragaszkodik a jogaihoz, hogy feltüntethesse a nevét. Egyébként teljes szabadságot ad a mű használójának. Olyannyira, hogy a származékos művek kiadása zárt licenc alatt is lehetséges. A BSD licencek megengedő licencek.

BSD licenc logó
A BSD licencnek három változata létezik:

 • Eredeti BSD Licenc
 • Módosított BSD Licenc
 • Egyszerűsített BSD Licenc

Eredeti BSD Licenc/4 pontos BSD Licenc

A felhasználó szabadon módosíthatja és továbbterjesztheti a forráskódot és a binárist, amennyiben

 • feltünteti a licencben szereplő copyright felhívást,
 • a licencfeltételeket,
 • a licencben szereplő korlátozott felelősségi nyilatkozatot,
 • minden hirdetési anyagban az eredeti copyright felhívás megtartásával megnevezi az eredeti közreműködőt és
 • a készítők neveit engedély nélkül nem használja a származékos mű védjeggyel való ellátásához, jobb színben való feltüntetéséhez.

A licenc az The Free Software Directory oldalán olvasható.

Módosított BSD Licenc/3 pontos BSD Licenc/Revideált BSD Licenc/Új BSD Licenc

A felhasználó szabadon módosíthatja és továbbterjesztheti a forráskódot és a binárist, amennyiben

 • feltünteti a licencben szereplő copyright felhívást,
 • a licencfeltételeket,
 • a licencben szereplő korlátozott felelősségi nyilatkozatot és
 • a készítők neveit engedély nélkül nem használja a származékos mű védjeggyel való ellátásához, jobb színben való feltüntetéséhez.

A Módosított BSD Licenc az The Free Software Directory oldalán olvasható.

Egyszerűsített BSD Licenc/2 pontos BSD Licenc/FreeBSD Licenc

MIT licenc logó
A felhasználó szabadon módosíthatja és továbbterjesztheti a forráskódot és a binárist, amennyiben

 • feltünteti a licencben szereplő copyright felhívást,
 • a licencfeltételeket és
 • a licencben szereplő korlátozott felelősségi nyilatkozatot.

Az Egyszerűsített BSD Licenc a FreeBSD oldalán olvasható.

Megjegyzés: Az Egyszerűsített BSD Licenc egyenértékű az MIT Licenccel.

Apache Licence 2.0

Apache logó
Az Apache Licence 2.0 bármely célra megengedi a program (és a forráskód) használatát, megismerését, módosítás és terjesztését bárkinek. Ezen kívül, mivel megengedő licenc, lehetővé teszi, hogy a származékos művek az eredetitől eltérő, akár zárt licenc alatt kerüljenek kiadásra, amennyiben a felhasználó megtartja az eredeti program copyright felhívását, feltünteti a saját módosításainak tényét és közzéteszi a licencfeltételeket.

Az Apache Licence 2.0 a Apache Foundation oldalán olvasható.

Copyleft licencek

copyleft logó
Copyleft licencek esetén azon célból őrzik meg a szerző jogait, hogy a mű minden további változatának szabadságát biztosítsák.

Erős és gyenge copyleft

Vannak erős és gyenge copyleft licencek. A kettő között az a különbség, hogy gyenge copyleft licenc esetén nem a teljes származékos szoftver örökli az eredeti licencet, csak egy része. Gyenge copyleft licencek alatt kerülnek kiadásra a programkönyvtárak, hogy az azt használó teljes programot ne kelljen a programkönyvtár eredeti licencén kiadni.

GNU General Public License 2/GNU Általános Nyilvános Licenc 2

Erős copyleft licenc a GNU General Public License 2 (GPLv2), amely bármely célra megengedi a program (és a forráskód) használatát, megismerését, módosítás és terjesztését bárkinek. Ám nem engedélyezi, hogy az alatta licencelt szoftver más, a GPLv2-vel nem kompatibilis licencű szoftverrel kerüljön kombinálásra. Ezen kívül a GPLv2 alatt kiadott programokból készült minden származékos műnek szintén GPLv2 alatt kell kiadásra kerülnie. Ezáltal a licenc biztosítja, hogy a szabad szoftverként indult program kódját ne lehessen bezárni.

A GPLv2 a GNU oldalán olvasható angolul és magyarul.

GNU General Public License 3/GNU Általános Nyilvános Licenc 3

GPLv3 logó
Szintén erős copyleft licenc a GNU General Public License 3 (GPLv3), amely bármely célra megengedi a program (és a forráskód) használatát, megismerését, módosítás és terjesztését bárkinek. Ám nem engedélyezi, hogy az alatta licencelt szoftver más, a GPLv3-mal nem kompatibilis licencű szoftverrel kerüljön kombinálásra. Ezen kívül a GPLv3 alatt kiadott programokból készült minden származékos műnek szintén GPLv3 alatt kell kiadásra kerülnie. Ezáltal a licenc biztosítja, hogy a szabad szoftverként indult program kódját ne lehessen bezárni. A fentieken túl a GPLv3 rögzíti, hogy szoftverszabadalmakkal a GPLv3-mal licencelt program nem tehető nem szabaddá, javítja a felhasználók módosított program megismerésének és használatának szabadságát (DMR/„Tivoization”), valamint javítja a licencek közötti kompatibilitást (Apache v2.0).

A GPLv3 a GNU oldalán olvasható angolul és magyarul.

GNU Lesser General Public License 3/GNU Kevésbé Általános Nyilvános Licenc 3

LGPLv3 logó
Gyenge copyleft licenc a GNU Lesser General Public License 3 (LGPLv3), amely bármely célra megengedi a program (és a forráskód) használatát, megismerését, módosítás és terjesztését bárkinek. Ezen kívül engedélyezi, hogy az LGPLv3 alatt licencelt szoftvereket kombinálni lehessen más, akár nem szabad licencekkel is. Tehát tetszőleges LGPLv3-mal licencelt program felhasználható akár zárt szoftverekben is, ám magának az LGPLv3-as kódnak meg kell tartania az eredeti licencét. Így lehetővé válik szabad programkönyvtárak használata zárt szoftverekben, anélkül hogy az eredetileg szabad programkönyvtár licence módosulna.

Az LGPLv3 a GNU oldalán olvasható angolul és magyarul.

Mozilla Public License 2.0

Mozilla logó
Szintén gyenge copyleft licenc a Mozilla Public License 2.0 is (MPLv2.0), amely bármely célra megengedi a program (és a forráskód) használatát, megismerését, módosítás és terjesztését bárkinek. Megengedi továbbá az MPLv2.0 alatt kiadott programok kombinálását más, akár nem szabad licencekkel is, amennyiben a felhasznált programkód és annak módosítása megmarad az eredeti licenc alatt is. Vagyis az MPLv2.0 duál licencelés esetén kompatibilis tőle eltérő licencekkel is.

Az MPLv2.0 a Mozilla Foundation oldalán olvasható angolul.

Teljes és részleges copyleft

Léteznek teljes és részleges copyleft licencek. Teljes copyleft licenc esetén a mű összes részét a mű copyleft licencének megfelelően lehet módosítani és terjeszteni. Ezzel szemben a részleges copyleft licenc lehetővé teszi a mű egyes részeinek mentesítését a copyleft alól, így lehetővé válik azok más licenc alatt történő kiadása vagy a copyleft más elveinek nem teljesítése.

Így oszd meg!

Az Így oszd meg! (Share-alike) licencek biztosítják, hogy az eredeti műre vonatkozó összes szabadság öröklődjön a származékos művekre is.

CC BY-SA 4.0 logó
Ilyen licenc, a fenti copyleft példákon túl, a Creative Commons Attribution-ShareAlike Version 4.0 International License/Creative Commons Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc vagy az általunk is használt Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License/Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc (CC BY-SA 4.0).

A CC BY-SA 4.0 a Creative Commons oldalán olvasható magyarul.

Creative Commons logó
Fontos: A Creative Commons licencek általánosak, nem javasoltak szoftverek licencelésére. Valamint nem minden CC licenc szabad licenc! A Ne add el! és a Ne változtasd! feltételt tartalmazó licencek nem szabadok. Például: Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc

Megengedő licencek vs. copyleft licencek

A megengedő licencet használók azt vallják, hogy az az igazi szabad licenc, mivel nem korlátozza a szerzőt olyan értelemben, hogy maga választhatja meg a műve licencét. Ezért akár zárt forráskódú szoftvert és készíthet ilyen szoftver módosításával.

Ezzel szemben a copyleft licencek védelmezőek, tehát biztosítják, hogy a származékos szoftver is ugyanolyan licenc alatt kerül kiadásra, mint az eredeti program. A copyleft hívők szerint viszont ez az igazán szabad szoftver, mivel a további szoftvergenerációk szabadságát is garantálja.

Az Open Source Initiative (OSI) által elfogadott szabad licencek

OSI logó
Az OSI által elfogadott fontosabb szabad licencek listája a teljesség igénye nélkül:

 • Apache Licence 2.0
 • Módosított BSD Licenc/3 pontos BSD Licenc
 • Egyszerűsített BSD Licenc/2 pontos BSD Licenc/FreeBSD Licenc
 • GNU Általános Nyilvános Licenc
 • GNU Kevésbé Általános Nyilvános Licenc
 • MIT Licenc
 • Mozilla Public License 2.0
 • Common Development and Distribution License (CDDL-1.0)
 • Eclipse Public License (EPL-1.0)

A Free Software Foundation (FSF) által elfogadott szabad licencek

FSF logó
A GNU licencekkel kompatibilis licencek a teljesség igénye nélkül:

 • Apache Licence 2.0
 • Artistic License 2.0
 • Módosított BSD Licenc/3 pontos BSD Licenc
 • CC0
 • Egyszerűsített BSD Licenc/2 pontos BSD Licenc/FreeBSD Licenc
 • Mozilla Public License 2.0
 • közkincs
 • CeCILLv2
 • X11 License

Az Open Definition által elfogadott szabad licencek

szabad kulturális munka licenc logó
Az Open Definition által ajánlott és megfelelőnek vélt licencek a teljesség igénye nélkül:

 • CC0
 • Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc
 • Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc
 • GNU Szabad Dokumentációs Licenc (GFDL)
 • Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence (ODC PDDL)
 • Free Art License (FAL)
 • Open Data Commons Attribution License (ODC-BY)

Összefoglalás

A következő részben összefoglaljuk a fontosabb szabad licencek tulajdonságait és azok egymással való kompatibilitását.

A sorozat részei