vfio

Nincs CONFIG_VFIO_PCI_VGA beállítás a menuconfig-ban.

Probléma: Nincs CONFIG_VFIO_PCI_VGA beállítás a kernel beállítások közt, a

Device Drivers
 --> VFIO Non-Privileged userspace driver framework

menüpontban.