Megjelent a Linux 5.5-rc1

Tux logó
Linus Torvalds bejelentette a Linux 5.5 első kiadásra jelölt változatát.

„Nem volt semmi különös a beolvasztási ablakban, és mivel vasárnap délután van, a régi szabályok szerint be is zárom az ablakot.

Minden teljesen megszokottnak néz ki: ez a beolvasztási ablak csak egy kicsit nagyobb (a változások számát tekintve), mint a legutóbbi néhány volt, de nem nagyobb annyival, hogy bárki csodálkozzon rajta. Ezek mellett nincs olyan dolog, ami rosszul nézne ki, vagy szokatlannak gondolnám: egy kicsivel több, mint a fele a változásoknak az illesztőprogramoknál történt, míg a másik sokat változott terület az architektúra. A változások ezen aránya szinte már szabálynak tekinthető, hiszen nagyon régóta így néz ki.

linux 5.5-rc1 fut
Ezen kívül a dokumentációt és az eszközkészletet (perf és öntesztek) érintő változások nagyobbak, de igazából ez is egy már egy nagyon régen megszokott mintát követ, úgyhogy egyik sem túl meglepő. A maradék a szokásos dolgok: fájlrendszert, core kernelt, hálózatot és sok egyebet érintő változások.

A pipe újraírását érintő változás csak egy apró csepp az óceánban, számomra mégis ez lett a legfájdalmasabb része a beolvasztásnak. A módosítás nyilvánvalóan nem volt még teljesen kész, de folyamatosan jött hozzá a javítás, így nem kellett visszavonni sem. Talán voltak máshol is hasonló gondok, de mivel azokba nem voltam bevonva, nem lett olyan fájdalmas.

Egyes VFS frissítések hiányoznak, de úgy gondolom, hogy Al megcsinálja őket a következő beolvasztási ablakra. Az egészet nézve úgy látom, hogy enélkül is egy elég nagy kiadásunk van, nem baj, ha ezek a változások csak később kerülnek be.

Mint mindig, most is túl nagy még a naplókivonat ahhoz, hogy csatoljam és senkinek sem lenne elég energiája még csak az átolvasásához sem. Így a beolvasztási naplómat csatoltam, ami csak a magasabb szintű változásokat tartalmazza, így láthatod a különböző alrendszerek változásait, ahol fejlesztés történt. De 12500-nál is több nem beolvasztásos módosítás miatt nyilvánvaló, hogy mindenhol van egy kis mozgolódás.

Menj és tesztelj (és külön megköszönném azoknak, akik már megtették és elkezdek hibajelentéseket küldeni még a beolvasztási ablak alatt)."
Linus

Bejelentés eredeti nyelven: https://lkml.org/lkml/2019/12/8/242

Beolvasztási napló:

Al Viro (3):
  autofs updates
  vfs d_inode/d_flags memory ordering fixes
  misc vfs cleanups
 
Alex Williamson (1):
  VFIO updates
 
Alexandre Belloni (1):
  RTC updates
 
Andreas Gruenbacher (1):
  GFS2 updates
 
Andrew Morton (3):
  updates
  more updates
  misc Kconfig updates
 
Andy Shevchenko (1):
  x86 platform driver updates
 
Arnd Bergmann (2):
  removal of most of fs/compat_ioctl.c
  y2038 cleanups
 
Benson Leung (1):
  chrome platform changes
 
Bjorn Andersson (3):
  remoteproc updates
  rpmsg updates
  hwspinlock updates
 
Bjorn Helgaas (1):
  PCI updates
 
Boris Brezillon (1):
  i3c updates
 
Borislav Petkov (4):
  x86 microcode updates
  RAS updates
  EDAC updates
  RAS fix
 
Bruce Fields (1):
  nfsd updates
 
Catalin Marinas (2):
  arm64 updates
  arm64 fixes
 
Christian Brauner (1):
  thread management updates
 
Christoph Hellwig (2):
  generic ioremap support
  dma-mapping updates
 
Corey Minyard (1):
  IPMI updates
 
Dan Williams (1):
  libnvdimm updates
 
Daniel Thompson (1):
  kgdb updates
 
Darrick Wong (6):
  iomap updates
  splice fix
  XFS updates
  iomap cleanups
  xfs fixes
  iomap fixes
 
Dave Airlie (3):
  drm updates
  drm coherent memory support for vmwgfx
  more drm updates
 
David Howells (3):
  AFS updates
  pipe rework
  two fixes for the pipe rework
 
David Miller (4):
  networking updates
  networking fixes
  networking fixes
  networking fixes
 
David Sterba (2):
  btrfs updates
  AFFS updates
 
Dennis Zhou (1):
  percpu updates
 
Dmitry Torokhov (2):
  input updates
  more input updates
 
Dominik Brodowski (1):
  pcmcia updates
 
Eric Biederman (1):
  sysctl system call removal
 
Eric Biggers (2):
  fscrypt updates
  fsverity updates
 
Gao Xiang (1):
  erofs updates
 
Geert Uytterhoeven (1):
  m68k updates
 
Greentime Hu (1):
  nds32 updates
 
Greg KH (6):
  USB updates
  char/misc driver updates
  staging / iio updates
  driver core updates
  tty/serial updates
  SPDX fix
 
Greg Ungerer (1):
  m68knommu update
 
Guenter Roeck (1):
  hwmon updates
 
Helge Deller (1):
  parisc updates
 
Herbert Xu (2):
  crypto updates
  crypto fixes
 
Ilya Dryomov (1):
  ceph updates
 
Ingo Molnar (23):
  x86 objtool, cleanup, and apic updates
  x86 boot updates
  x86 cpu and fpu updates
  x86 syscall entry updates
  x86 hyperv updates
  x86 kdump updates
  x86 mm updates
  x86 platform updates
  x86 PTI updates
  x86 fixes
  x86 asm updates
  x86 iopl updates
  stacktrace cleanup
  EFI updates
  perf updates
  scheduler updates
  RCU updates
  locking updates
  x86 merge fix
  perf fixes
  x86 fixes
  irq updates
  timer updates
 
Jaegeuk Kim (1):
  f2fs updates
 
James Bottomley (2):
  SCSI updates
  more SCSI updates
 
Jan Kara (2):
  ext2, quota, reiserfs cleanups and fixes
  fsnotify updates
 
Jarkko Sakkinen (1):
  tpmd updates
 
Jason Gunthorpe (2):
  rdma updates
  hmm updates
 
Jassi Brar (1):
  mailbox updates
 
Jean Delvare (1):
  dmi updates
 
Jens Axboe (10):
  io_uring updates
  libata updates
  core block updates
  block driver updates
  additional block driver updates
  zoned block device update
  disk revalidation updates
  more io_uring updates
  block fixes
  more block and io_uring updates
 
Jessica Yu (1):
  modules updates
 
Jiri Kosina (1):
  HID updates
 
Joerg Roedel (1):
  iommu updates
 
John Johansen (1):
  apparmor updates
 
Jon Mason (1):
  NTB update
 
Jonathan Corbet (1):
  Documentation updates
 
Juergen Gross (2):
  xen updates
  more xen updates
 
Kees Cook (2):
  seccomp updates
  pstore bug fix
 
Lee Jones (2):
  backlight updates
  MFD updates
 
Linus Walleij (3):
  pin control updates
  pinctrl fix
  GPIO updates
 
Mark Brown (3):
  regmap update
  regulator updates
  spi updates
 
Masahiro Yamada (1):
  Kbuild updates
 
Mauro Carvalho Chehab (1):
  media updates
 
Max Filippov (1):
  Xtensa updates
 
Michael Ellerman (4):
  powerpc Spectre-RSB fixes
  powerpc updates
  powerpc fixes
  more powerpc updates
 
Michal Simek (1):
  Microblaze updates
 
Mike Marshall (1):
  orangefs update
 
Mike Snitzer (1):
  device mapper updates
 
Miklos Szeredi (1):
  fuse update
 
Miquel Raynal (1):
  MTD updates
 
Olof Johansson (5):
  ARM SoC platform updates
  ARM SoC driver updates
  ARM Device-tree updates
  ARM SoC defconfig updates
  ARM SoC fixes
 
Paolo Bonzini (2):
  KVM updates
  more KVM updates
 
Paul Burton (1):
  MIPS updates
 
Paul Moore (2):
  selinux updates
  audit updates
 
Paul Walmsley (2):
  RISC-V updates
  more RISC-V updates
 
Pavel Machek (1):
  LED updates
 
Petr Mladek (2):
  printk updates
  livepatching updates
 
Rafael Wysocki (5):
  power management updates
  ACPI updates
  device properties framework updates
  additional power management updates
  additional ACPI updates
 
Richard Weinberger (2):
  UBI/UBIFS/JFFS2 updates
  UML updates
 
Rob Herring (1):
  Devicetree updates
 
Russell King (2):
  ARM updates
  ARM fixes
 
Sasha Levin (1):
  Hyper-V updates
 
Sebastian Reichel (1):
  power supply and reset updates
 
Shuah Khan (2):
  kselftest fixes
  more kselftest fixes
 
Stafford Horne (1):
  OpenRISC update
 
Stefan Richter (1):
  FireWire updates
 
Stephen Boyd (1):
  clk updates
 
Steve French (2):
  cifs updates
  cifs fixes
 
Steven Rostedt (2):
  tracing updates
  more tracing updates
 
Takashi Iwai (2):
  sound updates
  more sound updates
 
Ted Ts'o (1):
  ext4 updates
 
Tejun Heo (2):
  workqueue updates
  cgroup updates
 
Thierry Reding (1):
  pwm updates
 
Tony Luck (1):
  ia64 update
 
Trond Myklebust (1):
  NFS client updates
 
Ulf Hansson (1):
  MMC updates
 
Vasily Gorbik (2):
  s390 updates
  more s390 updates
 
Vineet Gupta (1):
  ARC updates
 
Vinod Koul (1):
  dmaengine updates
 
Wim Van Sebroeck (1):
  watchdog updates
 
Wolfram Sang (1):
  i2c updates
 
Zhang Rui (1):
  thermal management updates