Nginx, Drupal, advagg: adv css/js agg - gzip is failing for css files

Probléma: A Drupal advagg modulja a következő hibaüzenetek egyikével (vagy mindkettővel) fogad:

adv css/js agg - gzip gzip is failing for css files
adv css/js agg - gzip gzip is failing for js files

Megoldás: A gond, ahogy a hibaüzenet további része is mondja az, hogy az nginx nem tömörít. Több oka is lehet:
– Nincs bekapcsolva a gzip funkció.
– Túl magas a minimum http protokoll verzió. 1.1 helyett 1.0 kell!
– Nincs minden tömörítendő tartalomtípus expliciten definiálva.

Ha már itt voltam, utánanéztem a többi Gzip beállításnak is és tesztelgettem egy kicsit (gzip_comp_level), szóval a következő beállítások általánosan elfogadhatóak (és működnek). A beállítások helye a http { } direktívában van, ami az nginx.conf-ban található.

##
# Gzip Settings
##
gzip on;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_http_version 1.0;
gzip_types text/plain text/css text/html text/xml text/javascript application/json application/javascript application/xml application/xml+rss